Forside

Nei til E16 i skogbygda er en forening som vil verne om bygda vår, landskapet, naturen og menneskene gjennom å aktivt påvirke Nye veier, kommunen og andre aktuelle instanser i vår favør. Vi mener at nåværende trasé A og B har for stor inngripen i forhold til samfunnsnytten. Dette må vi få politikerne og Nye veier til å forstå. Her kan du lese om vårt standpunkt, og være med å bidra med forslag til argumenter som vi ikke har tenkt på enda.

Meld deg inn i foreningen.

Ved å melde deg inn i foreningen hjelper du oss med å vise støtte til arbeidet med å forhindre at bygda vår blir ødelagt av firefelts motorvei. Jo flere medlemmer vi har, jo sterkere er vi. Det er mange interessegrupperinger om plassering av ny vei, og det er viktig at våre meninger også blir hørt.

Du registrerer deg ved å klikke her eller følge menyvalget «Registrere medlem» eller «registrere ungdomsmedlem» hvis du er under 16.