Hvordan sende høringsinspill

Høringsinnspill kan sendes på tre måter. Epost, Vanlig brevpost eller direkte på nettsidene til e16portalen.no. Hvis du sender pr. brev, husk å ta høyde for postgangen. Fristen er 23. November.

1.) Epost: E16KE6@asplanviak.no
2.) Brevpost: Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika.
3.) Direkte på nett, følg denne linken: https://www.e16portalen.no/pages/sendinnspill
Her går det også an å markere på kartet steder som er verdifulle for dere. Men bare en markering pr. inspill. Det går fint an å sende flere innspill.
Ordføreren vil også gjerne ha kopi av innspillene.
Epostadressen er: Grete.Irene.Sjoli@nes-ak.kommune.no 

Her kommer eksempel på hvordan du kan utforme teksten. Kan lastes ned som ferdig word-dokument neders på siden. Bytt ut alt med rød tekst med ditt eget.

Asplan Viak AS
Postboks 24
1300 Sandvika


E16KE6 Høring av planprogram

Viser til planprogram om ny E16 lagt ut på høring av det interkommunale styret i kommunene Ullensaker, Nes, Sør Odal og Kongsvinger. I dette brevet redegjør vi for vårt syn omkring planene om utbygging av ny E16 i regionen.


«HER KAN DU SKRIVE DINE SYNSPUNKTER»
Tips til innholdet:
Ikke skriv langt og bruk enkle setninger
Ta opp prinsipielle spørsmål
Hvilke argumenter har du for saken
Begrunn synspunktene dine
Bruk et høflig språkMed vennlig hilsen
Navn: xxxxx
Adresse: xxxxx
Postnummer: xxxxx
Poststed: xxxxx
Epostadresse: xxxxx
Eventuell organisasjon: xxxxx

For de som bruker microsoft word tekstredigeringsprogram, her er en ferdig mal dere kan redigere: Mal_horingsuttalelse_E16.docx