Registrere ungdomsmedlem

Du som er under 16 år kan registrere deg som ungdomsmedlem her.

Ved å fylle ut registreringsskjemaet nedenfor og verifisere epost-adressen Bekrefter du din støtte til foreningens formål, og innmelding i denne.

Ungdomsmedlem

Personvernerklæring

Nei til E16 gjennom Skogbygda er en medlemsorgansisasjon registrert i Brønnøysund. Som medlem i foreningen gir du oss tilgang til opplysninger til deg. I denne erkæringen viser vi deg hvordan foreningen behandler dine personopplysninger.

Nei til E16 gjennom Skogbygda er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn når du melder deg inn i foreningen. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i foreningen er din innmelding og aksept av våre medlemsvilkår.

Nei til E16 bruker primært personopplysningene for å håndtere og kommunisere med deg om ditt medlemskap i foreningen. Vi vil sende deg relevant informasjon om foreningens aktiviteter og saker.

Når du melder deg inn i Nei til E16 gjennom skogbygda ber vi om følgende fullt navn og Epost adresse. Det opprettes en brukerkonto i forbindelse med innmelding. Denne benyttes til å administrere ditt medlemskap i foreningen.

Vi kan komme til å benytte personopplysningene dine til følgende formål:

*
*
*
For å opprettholde og håndtere ditt medlemskap i Nei til E16 gjennom Skogbygda
For å kunne sende deg relevant informasjon
For å kunne opplyse relevante myndigheter i veisaken om foreningens medlemmer

Kontaktinformasjon ved spørsmål om personvern i foreningen.

Nei til E16 gjennom Skogbygda
c/o Thomas Fjeldberg
Høybykroken 20
Telefon: 91805699